Home / Tag Archives: chứng chỉ NSF

Tag Archives: chứng chỉ NSF

Chứng chỉ kiểm định của tổ chức NSF cho hóa chất tẩy cặn Dynamic Decaler

Hóa chất tẩy cáu cặn Dynamic Descaler được phép sử dụng để vệ sinh cho thiết bị trong khu vực sản xuất thực phẩm vì sản phẩm này có kiểm định của tổ chức National Sanitary Foundation viết tắt là NSF ( Trung tâm hợp tác về An toàn Thực …

Chi tiết »