Home / Thảo luận / Làm sao nhận biết được Hóa chất tẩy cặn Dynamic Descaler đã hết tác dụng với cáu cặn trong quá trình tẩy rửa?

Làm sao nhận biết được Hóa chất tẩy cặn Dynamic Descaler đã hết tác dụng với cáu cặn trong quá trình tẩy rửa?

Nhiều khách hàng có liên hệ đến Eurotech để hỏi một số thắc mắc của mình về sản phẩm tẩy cặn. Nay Eurotech xin giải đáp các thắc mắc của quý vị như sau:

Câu hỏi

Q: Làm sao nhận biết được hóa chất tẩy cặn Dynamic Descaler đã hết tác dụng với cáu cặn trong quá trình tẩy rửa?

Trả lời:
A: Có một số cách để đánh giá Dynamic Descaler  còn tác dụng hay không :
• Kiểm tra bằng thiết bị: Kiểm tra dung dịch đang chạy trong máy bằng thiết bị như kiểm tra nồng độ axit bằng máy đo PH ( về nồng độ trung hòa )
• Kiểm tra bằng mắt thường ( kinh nghiệm ) : Sau thời gian chạy tuần hoàn bằng hóa chất, thấy lượng cặn ra nhiều ta có thể lấy một phần nhỏ dung dịch và thử trên bề mặt có nhiều tạp chất như cặn vôi, bùn, bụi bẩn … nếu thấy dung dịch không phản ứng thì khi đó Dynamic Descaler đã hết.


Hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của Eurotech để được tư vấn về sản phẩm!

Check Also

Không tẩy cáu cặn sẽ dẫn đến thiết bị ngưng hoạt động

Tẩy cáu cặn cho các thiết bị  trao đổi nhiệt Khi các thiết bị chiller, cooling …