Home / Thảo luận / Hóa chất tẩy cẩu cặn Dynamic Descaler có được phép sử dụng vệ sinh cho thiết bị trong khu vực sản xuất thực phẩm không? 

Hóa chất tẩy cẩu cặn Dynamic Descaler có được phép sử dụng vệ sinh cho thiết bị trong khu vực sản xuất thực phẩm không? 

Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp!

Câu hỏi:
Q: Hóa chất tẩy cẩu cặn Dynamic Descaler có được phép sử dụng vệ sinh cho thiết bị trong khu vực sản xuất thực phẩm không?

Trả lời:

A: “Hóa chất tẩy cáu cặn Dynamic Descaler được phép sử dụng để vệ sinh cho thiết bị trong khu vực sản xuất thực phẩm vì sản phẩm này có kiểm định của tổ chức National Sanitary Foundation viết tắt là NSF ( Trung tâm hợp tác về An toàn Thực phẩm và Nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)) cho phép hóa chất có thể sử dụng trong khu vực sản xuất thực phẩm mức C1.


Hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của Eurotech để được tư vấn về sản phẩm!

Check Also

Không tẩy cáu cặn sẽ dẫn đến thiết bị ngưng hoạt động

Tẩy cáu cặn cho các thiết bị  trao đổi nhiệt Khi các thiết bị chiller, cooling …